Halvdelen af Jøderne i Israel venter på Messias.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
30. januar 2012.

51 procent tror på Messias’s komme. Kun 46 procent anser sig selv for "sekulære".

De seneste resultater fra ”AVI Chai Foundation” i Israel er forbløffende. Undersøgelsen blev udført i 2009. Resultaterne er først blevet offentliggjort nu på grund af en midlertidig leder af forskerholdet, professor Asher Arian.

Selvom 46 procent af de adspurgte definerede sig selv som sekulære, viser det sig, at denne selv-definition ikke er direkte knyttet til en tro på ekstraordinære kræfter og rigtigheden af den Jødiske religion.

Bortset fra det faktum, at fire af fem Israelske Jøder tror på Gud, viste undersøgelsens resultater, at 77 procent er overbevist om, at verden er styret af en "ekstraordinær kraft", 72 procent tror på, at bøn kan forbedre en persons situation, 67 procent er overbevist om, at Jøderne er det udvalgte folk, og 65 procent tror, Toraen og Mitzvot er en guddommelig orden.

Ifølge 34 procent af de adspurgte er en Jøde, der ikke overholder Mitzvot, til fare for sine medborgere.

Med hensyn til følgerne af den menneskelige adfærd tror 80 procent, at der er en belønning for gode gerninger, og 74 procent siger, at dårlige handlinger straffes. 56 procent tror på et "liv efter døden", og 51 procent tror på Messias’ komme.

Source: Ynetnews.com

Kommentar:
Efter at have arbejdet i fire vintre i Indien med tidligere Israelske soldater, opdagede jeg, at længslen efter Messias var stor, selv blandt "sekulære Jøder".

Det sidste årti har vi fået at vide, at 70 procent af Jøderne er sekulære. Men antallet er nu for højt. Den seneste undersøgelse afslører, at dette tal er faldet til 46 pct.

Alle, der har delt deres tro med sekulære Jøder, har opdaget, at kun få Jøder er ateister. De har "tro på Gud", men er ikke villige til at acceptere den Ortodokse Jødedom. Helt ærligt: De har ret. Ingen Messiansk Jøde kan acceptere den Ortodokse Jødedom.

Når jeg har delt de gode nyheder om den kommende Messias med sekulære Jøder, har næsten to dusin af dem accepteret ”Ny Testamente” på hebraisk. Længslen efter viden om Messias er stigende.

I den Evangelisk/Kristne verden må alarmklokkerne lyde i alle menigheder. For Bibelen fortæller os, at når det fulde antal hedninger er kommet ind i Guds rige, skal Israel blive frelst.

De sidste dage skal ikke kendes på en massiv vækkelse i den hedninge-gjorte verden, men snarere på store vildfarelser og frafald. Ti-millioner af kristne, som ikke adlyder Guds ord, vil tilbede den sidste falske Messias som "gud". Mange Jøder vil slutte sig til det sidste fatale bedrag.

 Rom 11:25-26:
”Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob.”

Alt dette finder nu sted lige for vore øjne og kan blive kendt af alle, som er villige til at lytte og adlyde.