Rick Warrens "One World" - alle trosretningers - bøn for Obama.

Ivarfjeld.wordpress.com/
19. november 2011.

Dette er en afskrift af Rick Warrens bøn for præsident Obama den 20. Januar 2009 på plænen ved Det Hvide Hus.

Almægtige Gud, vor Fader, alt, hvad vi ser, og alt, hvad vi ikke kan se, eksisterer på grund af dig alene. Det hele kommer fra dig, det hele tilhører dig, det hele eksisterer for din herlighed. Historien er din historie.

De hellige skrifter fortæller os, "Hør, oh Israel, Herren er vor Gud, Herren er én, "og du er den medfølende og barmhjertige ene, og du er kærlig over for alle, du har skabt.

Nu glæder vi os i dag - ikke kun over USA’s fredelige overdragelse af magten for 43. gang – vi  fejrer et omdrejningpunkt i historien med indvielsen af ​​vores første afro-Amerikanske præsident i USA.
Vi er så taknemmelige for at leve i dette land - et land med enestående muligheder, hvor en søn af en Afrikansk indvandrer kan stige til det højeste niveau i vort lederskab. Og vi ved i dag, at Dr. King og en stor sky af vidner råber i himlen.

Giv vor nye præsident, Barack Obama, visdom til at lede os med ydmyghed, mod til at lede os med integritet, medfølelse til at lede os med generøsitet. Velsign og beskyt ham, hans familie, vicepræsident Biden, regeringen og hver eneste af vore frit valgte ledere.

Hjælp os, åh Gud, at huske, at vi er Amerikanere. Forenede ikke ved race eller religion eller ved blod, men ved vor forpligtelse til frihed og retfærdighed for alle. Når vi fokuserer på os selv, når vi kæmper mod hinanden, når vi glemmer dig, så tilgiv os.

Når vi formoder, at vor storhed og vor velstand er vores alene, så tilgiv os. Når vi undlader at behandle vore medmennesker og hele jorden med den respekt, de fortjener, så tilgiv os.

Og eftersom vi står over for vanskelige dage forude, må vi da have en ny fødsel af klarhed i vore mål, ansvar for vore handlinger, ydmyghed i vore fremgangsmåder og høflighed i vore holdninger, selv når vi er forskellige.

Hjælp os med at dele, at tjene og at søge det fælles gode for alle. Må alle mennesker af god vilje i dag slutte sig sammen om at arbejde for en mere retfærdig, mere sund og mere velstående nation og en fredelig planet.

Og må vi aldrig glemme, at en dag vil alle nationer, alle mennesker stå til ansvar for Dig. Vi overgiver nu vor nye præsident og hans kone, Michelle, hans døtre, Malia og Sasha, til din kærlige omsorg.

Jeg beder ydmygt dette i navnet på den, der ændrede mit liv, Yeshua, Esa, Jesus, Jesus, der lærte os at bede:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje,
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Source: Jewish Journal

Det er første gang, jeg studerer udskriften af den bøn, Rick Warren brugte for at velsigne Obama, da en Muslim af fødsel trådte ind i Det Hvide Hus.

Der er en masse i denne bøn, som vil glæde folk af alle trosretninger. Den er ikke udfordrende for nogen.

1. "Hør, oh Israel, Herren er vor Gud, Herren er én”

Ingen Jøde ville blive krænket over dette. Jesus citerede Toraen, og forklarede, at Han og Faderen de er ét. De er i ental, men altid ét i enighed. Men i flertal er Elohim et Hebraisk flertalsord. Gud er tre i én. Gud er Fader, Søn og Helligånd.

2. ”..og du er den medfølende og barmhjertige ene".

Enhver Muslim vil fryde sig over, at Warren føler, Bibelen fortalte Israel dette. For "den Ene barmhjertige" er ikke "Den store JEG ER", men "Allah".

 Han er "Allah - der er ingen anden gud end Ham. Han er kenderen af det Usete og det Synlige. Han er den Alt-Barmhjertige, den Mest Barmhjertige. Han er "Allah".

Source: The way of the Mahdi

113 af 144 Surahs i Koranen begynder med dette navn "Allah": Barmhjertig. Alt-Barmhjertig, og Mest Barmhjertig.

Her er sura 65 i Koranen.
Kan du ikke se, at Allah ved sin befaling har gjort alt, hvad der er i verden og skibene, der sejler på havet underordnet dig? Og Han holder himlen fra at falde ned på jorden undtagen med Hans tilladelse; helt sikkert er Allah medfølende, Barmhjertig overfor mennesker ..

Nogle flere punkter:

3. "Og vi ved i dag, at Dr. King og en stor sky af vidner råber i himlen".

Paven hævder, at han ved, hvem der har klaret at komme i himmelen. Paven er ufejlbarlig, når han kanoniserer afdøde helgener. Rick Warren har de samme beføjelser. Han ved, "Dr. King er i Himlen” og endog råber, idet han fejrer resultatet af det Amerikanske valg. Det er forbløffende.

4. Jeg beder ydmygt dette i navnet på den, der ændrede mit liv, Yeshua, Esa, Jesus, Jesus, der lærte os at bede:

Alle Muslimer må have glædet sig, da Warren erkendte, at Jesus og den Muslimske profet Isa (ESA), er den samme.

Hvis ikke dette er tilfældet, hvorfor er de så nævnt i den samme bøn?

Dette er det mest chokerende for mig. Jeg havde aldrig troet, at Warren ville udstille sin universalisme, ved at bruge Esa i sin velsignelse af Obama.

Hvem er Esa?

Hvad gør han i en kristen bøn?

Efter min bedste viden er Rick Warren en dobbeltsnakker..

Han praktiserer ikke, hvad han prædiker. Vi kan erkende hans universalisme ved at læse denne bøn. Warren er en farlig, falsk lærer om en ny "gud", der accepterer lovløshed. Warren bruger navnet "Jesus" for sin egen bekvemmeligheds skyld.

Fremkomsten af "Chrislam" fortsætter. Saddelback Church, et medlem af Kirkernes Verdensråd (WCC), har taget føringen.