15 viktige fakta om Midt-Østen.

Fra Ordetogisrael.no/
2. februar 2011.

Utrolig nok finnes det i Israel idag en organisasjon ved navnet Arabic Palestinian Zionist Organisation. Gruppen arbeider blant annet for at jødene rundt om i verden skal gjøre alijan, altså immigrere til Israel, På deres hjemmeside har de gitt oss 15 viktige facts om Midt-Østenkonflikten.


Her er de 15 facts:

1. Visste du at Israel ble en nasjon år 1312 før Jesu fødsel, eller 2000 år før islam ble en realitet.

2. Visste du at arabiske flyktninger i Israel begynte å identifisere seg som en del av et palestinsk folk først 20 år etter etableringen av den moderne staten Israel.

3. Visste du at siden den jødiske erobringen av Israel i 1272 før Jesu fødsel. har jødene hatt herredømme over landet i tusen år med en sammenhengende tilstedeværelse i landet de siste 3300 år.

4. Visste du at araberne bare har hatt kontroll over Israel to ganger - fra 634 til korsfarerinvasjonen i juni 1099, og fra 1292 fram til år 1517, da de ble fordrevet av tyrkerne.

5. Visste du at i over 3300 år har Jerusalem vært det jødiske folks hovedstad. Jerusalem har aldri vært hovedstad for noen arabisk eller muslimsk enhet. Selv når jordanerne okkuperte Jerusalem, søkte de aldri å gjøre det til sin hovedstad, og arabiske ledere kom aldri på besøk.

6. Visste du at Jerusalem er nevnt over 700 ganger i Tanach - de jødiske hellige skrifter(GT). Jerusalem er ikke nevnt én gang i Koranen. Det er vage referanser til Jerusalem i den muslimske hadith - som er fortellinger om Mohammed. Det sies der kun at han stoppet sin nattlige reise, som Koranen forklarer fant sted i en drøm, ved " moskeen" eller "ved et fjernt sted". Muslimer forklare at dette betyr «på kanten av Tempelhøyden", men det er ingen direkte referanse til Jerusalem eller Tempelhøyden.

7. Visste du at kong David etablerte byen Jerusalem som Israels hovedstad, mens Mohammed aldri besøkte Jerusalem.

8. Visste du at jøder ber vendt mot Jerusalem. Noen muslimer, dvs. de mellom Israel og Saudi Arabia, ber med ryggen mot Jerusalem.

9. Visste du at de arabiske flyktningene ble i 1948 oppfordret til å forlate Israel av arabiske ledere, som lovet å rense landet for jøder. 68 % prosent av araaberne ble igjen i Israel uten noen gang å se en israelsk soldat.

10. Visste du at jødiske flyktninger ble tvunget til å flykte fra arabiske land på grunn av arabisk brutalitet, forfølgelse og pogromer. De tapte mye mere personlige eiendeler enn de araberne som flyktet fra Israel.

11. Visste du at antall arabiske flyktninger som forlot Israel i 1948, er anslått å være rundt 630 000. Antall jødiske flyktninger fra arabiske land er anslått til å være den samme antall.

12. Visste du at arabiske flyktninger ikke hadde til hensikt å la seg absorbere eller integrere i de arabiske land, som de flyktet, til tross for det store arabiske territorium. Ut av 100 millioner arabiske flyktninger siden andre verdenskrig, er de den eneste flyktninegruppe i verden, som aldri har blitt absorbert eller integrert i sine egne folks landområder. Jødiske flyktningene ble fullstendig absorbert inn i Israel, et land ikke større enn delstaten New Jersey, eller Hedmark fylke i Norge.

13. Visste du at araberne teller åtte separate nasjoner, ikke inkludert palestinerne. Det er bare én jødisk nasjon. De arabiske nasjonene startet alle fem kriger mot Israel og tapte. Israel forsvarte seg selv hver gang og vant.

14. Visste du at PLO's Charter fortsatt krever utslettelse av staten Israel. Israel har gitt palestinerne det meste av Vestbredden, med autonomi - selvstyre under de palestinske selvstyremyndighetene, og har levert våpen til deres sikkerhetspoliti.

15. Visste du at under jordansk styre, ble jødiske hellige steder skjendet, og jødene ble nektet adgang til sine hellige steder for å tilbe. Under israelsk styre, har alle muslimske og kristne steder blitt bevart og gjort tilgjengelig for folk av alle trosretninger.