Fakta om Jerusalem og Israel.

Fra Moriel.org
1. november 2008.

1. Israel blev en stat i 1312 f. Kr. – 2000 år før Islam.

2. Arabiske flygtninge fra Israel begyndte at kalde sig ”Palæstinensere” i 1967, to tiår efter (det moderne) Israels status som stat begyndte i 1948.

3. Efter at have erobret landet i 1272 f. Kr. regerede jøder landet i tusinde år og opretholdt en fortsat tilstedeværelse der i 3.300 år.

4. Den eneste arabiske regering kom efter erobringen i 633 f. Kr., og varede kun i 22 år.

5. I over 3.300 år var Jerusalem den jødiske hovedstad. Byen var aldrig hovedstad for nogen arabisk eller muslimsk enhed. Endog under jordansk regering blev (øst) Jerusalem ikke gjort til hovedstad, og ingen arabisk leder kom og besøgte byen.

6. Jerusalem nævnes over 700 gange i Bibelen, men ikke én gang er den nævnt i Koranen.

7. Kong David grundlagde Jerusalem; Muhammed satte aldrig sin fod i byen.

8. Jøder beder med ansigtet vendt imod Jerusalem; muslimer vender ansigtet imod Mekka. Hvis de er midt imellem de to byer, beder muslimer med ansigtet vendt imod Mekka og ryggen imod Jerusalem.

9. I 1948 tilskyndede de arabiske ledere deres folk til at rejse, idet de lovede at rense landet for jødisk tilstedeværelse. 68 % af dem flygtede uden nogen sinde at se en israelsk soldat.

10. Praktisk talt hele den jødiske befolkningsgruppe i muslimske lande måtte flygte som resultat af vold og pogromer.

11. Omkring 630.000 arabere forlod Israel i 1948, men tæt ved en million jøder blev tvunget til at forlade de muslimske lande.

12. Til trods for de enorme territorier, som var til deres disposition, blev de arabiske flygtninge forsætligt forhindret i at blive assimileret i deres værtslande. Ud af 100 millioner flygtninge, som følge af den anden verdenskrig, er de den eneste gruppe, som aldrig har integreret sig med deres medreligiøse. De fleste af de jødiske flygtninge fra Europa og fra de arabiske lande bosatte sig i Israel – et land ikke større end New Jersey, USA.

13. Der er 22 muslimske lande, når man ikke regner Palæstina med. Der er kun én jødisk stat. Araberne startede alle fem krige imod Israel – og tabte hver eneste en af dem.

14. Fatah og Hamas forfatningerne kræver stadig Israels tilintetgørelse. Israel afgav det meste af Vestbredden og hele Gaza til palæstinensisk myndighed, og forsynede det endog med våben.

15. Under den jordanske besættelse blev jødiske helligsteder vandaliseret og afskåret fra jøderne. Under israelsk styre er alle muslimske og kristne helligsteder tilgængelige for alle trosretninger.

16. Ud af 175 United Nations Security Council resolutioner indtil 1990 var 97 imod Israel; ud af 690 almindelige lovgivnings resolutioner var 429 imod Israel.

17. U.N. var tavs, da Jordan ødelagde 58 synagoger i den gamle by i Jerusalem. Det forblev tavst, da Jordan systematisk vanhelligede de ældgamle, jødiske gravpladser på Oliebjerget, og det forblev tavst, da Jordan påtvang apartheid love, som forhindrede jøder i at få adgang til Tempelbjerget og Vestmuren... Read here.

"Bed om fred for Jerusalem". Slm 122,6.