Obama søger at delegitimisere Israelske bekymringer over Iran.

Fra Pjmedia.com/
9. marts 2012.
Af Anne Bayefsky.


Præsidenten forsøger at underminere lovligheden af ​​et Israelsk angreb.

På trods af Netanyahus’ tapre indsats i denne uge for at oplyse præsident Barack Obama om betydningen af ​​Purim og den århundrede gamle fortælling om triumf for moralsk lederskab og mod, er den smertefulde virkelighed, at hans budskab blev talt for døve øren. Præsidenten ”trængte faktisk Israel op i en krog.”

I løbet af den uge, hvor præsidentenofte talte om emnet Iran, stod ét budskab tilbage. Ved højlydt at hævde, at hans administrations diplomati helt realistisk er i stand til at gøre en ende på Irans bestræbelser på at anskaffe atomvåben, og at udsigten til det modsatte er uansvarlig krigs-snak, forsøger Obama at underminere lovligheden af ​​et Israelsk angreb.

Faktisk afhænger selvforsvar i international lovgivning af en vurdering af, om trusselen mod civilbefolkningen er reel og tilstrækkeligt overhængende til at retfærdiggøre brugen af ​​magt for at forhindre den truende skade. I betragtning af farens katastrofale karakter er det ikke nødvendigt for Israel - eller Amerika - at vente, indtil de folkemorderiske Iranske Mullaher og præsident Ahmadinejad har hænderne på den nukleare aftrækker.

Men præsident Obama tegner et andet billede. Hvis Israel kan tildeles rollen som én der foregriber eller giver afkald på en rimelig mulighed for diplomatisk succes med en "rationel aktør" - som formanden for ”Joint Chiefs of Staff”, general Martin Dempsey, for nyligt beskrev Iran - så ville de ikke være engageret i et berettiget selvforsvar. At stemple diskussionen om nødvendigheden af ​​at bruge magt for at styne Irans aggressive opførsel som "løs snak om krig" eller "at slå på tromme for krig" - med præsidentens ord - er også at benægte, at et sådant skridt vil være et legitimt selvforsvar.

Dette forklarer, hvorfor præsidenten i søndagens tale til den pro-Israelske lobbygruppe AIPAC, stak en kniv i ryggen på Israel og drejede det hele til: "Jeg er overbevist om, at der stadig er en mulighed for diplomati. ... Irans ledere har stadig mulighed for at træffe den rigtige beslutning. ... Israel ... har en interesse i, at denne udfordring løses diplomatisk.” De fornærmende hentydninger var, at uden hans kloge formaning ville Israelske mødre og fædre hige efter at sende deres børn i kamp.

Men selv spindoktorene - der er desperate for at bortforklare tre års politisk udvikling i strid med Israels (og Amerikansk) national sikkerhed - kan ikke skjule en helt åbenlyst manglende beslutsomhed.

Husk de skiftende fornærmende, gispende og slørede overskrifter om Iran under administrationens første år i embedet. Den 22. juli 2009 sagde Hillary Clinton om Amerikansk aktion vedrørende Iran: "Vores præsident kom til magten med en meget klar præference til at tale med mennesker. . ... Jeg tror, ​​der stadig er en masse muligheder her, men vi vil ikke holde vinduet åbent for evigt." Den 27. juli 2009 sagde forsvarsminister Robert Gates:" Præsidenten er fuldt ud klar over, at Iranerne måske simpelthen forsøger at trække tiden ud.... Jeg tror, ​​at præsident håber på en eller anden form for reaktion” ...

Og ved åbningen af ​​FN’s Generalforsamling den 1. oktober 2009, sagde præsidenten: "Iran ... må bevilge uhindret adgang for IAEA-inspektører inden for to uger. ... Vi er ikke interesseret i at tale for talens skyld… Hvis Iran ikke i den nærmeste fremtid tager skridt til at leve op til sine forpligtelser, så vil USA ikke fortsætte med at forhandle på ubestemt tid." Den 29. november 2009 sagde Det Hvide Hus’ pressesekretær, Robert Gibbs: "Tiden er ved at løbe ud for, at Iran kan løse det internationale samfunds voksende bekymring over deres atomprogram.”

Eller sammenlign præsidentens første år i embedet med Obama af i dag. Den 18. maj 2009 blev præsident Obama spurgt om Iran og eventuelle tidsfrister for hans "politiske engagement." Han svarede: "Jeg ønsker ikke at sætte en kunstig deadline. ... Vi bør ved udgangen af året have en rimelig god fornemmelse af, om de bevæger sig i den rigtige retning. "

Næsten tre år senere spinder præsidenten stadig en ende. Den 6. marts 2012 - efter administrationen lancerede en ny forhandlingsrunde med Iran - sagde præsidenten ved en nyheds-konference i uhyggeligt lignende vendinger: "At løse dette problem vil kræve, at Iran sætter sig ved bordet og diskuterer på en klar og ligefrem måde, hvordan det kan bevises overfor det internationale samfund, at intentionerne i deres atomprogram er fredelige. ... De ved, hvordan man gør det, og spørgsmålet vil være, om de i disse drøftelser kan ses at bevæge sig
klart i den retning."

Så lad os lige repetere: Den førende statslige sponsor af terrorisme er klar til at overtage verdens farligste våben. Præsidenten for USA foregiver stadig, at Iran kunne bevise, at deres hensigter er fredelige, og undrer sig over, hvor Iranerne er på vej hen. Og for at foregribe muligheden af, at Israel opgiver, at Amerikas øverstkommanderende har sit eget lands opbakning, endsige deres, har præsident Obama travlt med at sabotere den Jødiske stats ret til selvforsvar.

Fireogtyve århundreder senere er Purim lige så relevant som nogensinde.