En populær "mand af fred" vil føre til den endelige krig mod Israel.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
1. januar 2012.


Præsident Barack Obama forventes at bringe fred. Men da han ikke har nogen sandhedsgrund i emner om Jerusalem, Israel og det Jødiske folk, vil den "fred", han bringer, være forberedelsen til den endelige krig.

Mange mennesker vil sige: "Obama taler om fred. Lad os støtte ham”. Det er et farligt udsagn, når vi taler om lederen af den mest magtfulde nation på jorden.

Lad os antage, at Obama ikke er en rar mand, men en hykler, der søger ære og berømmelse for sig selv. Hvis det er tilfældet, er Obama ikke den første verdensleder med tvivlsomme motiver i ord og handling.

Adolf Hitler var en mand af ord, og han medbragte en stor vision om fred. Men han var en hykler, og fem millioner Tyskere måtte betale den ultimative pris for at stole på den Tyske leder. 60 millioner mennesker var døde ved afslutningen på den "fredsproces", som Hitler startede.

Barak Obama må bedømmes både på hans ord, hans evner og hans fortjenester. Lad os tage et nærmere kig på det:

Fortjenester:
Værdien af en leder, der har været ved magten i mindre end et år, vil aldrig være imponerende. Der er stadig Amerikanske soldater involveret i to krige i Irak og Afghanistan. Hvis udvalget for Nobels Fredspris havde valgt prisen og prismodtageren baseret på fortjeneste, kunne Obama ikke have fået nogen pris før afslutningen på disse to krige.

Evner:
Obama har måske ikke evnen til at skabe fred, da en fredelig løsning i Irak ikke hænge på Amerikanerne. Irak er lammet af en borgerkrig mellem Sunni- og Shia-muslimer. I Afghanistan er fred et anliggende mellem den nationale regering og Al Qaeda. Ligesom i Irak, vil en Amerikansk tilbagetrækning ikke bringe en ende på Al Qaeda og deres radikale Islamiske dagsorden.

Ord:
Siden Obama nu både har talt om "fred" og har fået en fredspris, er han nødt til at bringe en hvilken som helst fred, han kan få, ind på skuepladsen. Med hensyn til Israel vil en fredelig løsning, der ikke kræver en Arabisk anerkendelse af staten Israel, både i ord, evner og fortjenester blive en falsk fred. Den fortsatte Amerikanske benægtelse af Jerusalem som Israel’s hovedstad er falsk og forloren tale. At tale om "fred" uden at fortælle sandheden om Israel, Jerusalem og det Jødiske folk vil til slut i enhver fredsproces frembringe krig.

Obama vil kun være i stand til at bringe en "falsk fred". Og når det Jødiske folk er blevet tvunget til at underskrive denne "fredsaftale", er den Jødiske nation gået i den endelige fælde. Nu kan den endelige Antikrist komme og sætte sig i templet - og påstå at være Gud.

Paulus, den Jødiske apostel, forklarer denne sørgelige tingenes tilstand.

1 Thess 5:3:
”Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.”

Den endelige ødelæggelse vil komme, når den sande Messias træder ind i Jerusalem. Først skal vi se Ham i himlens skyer, hvor Han kommer med fuld kraft og herlighed. Så skal Han sætte sin fod på Oliebjerget i Jerusalem, og bringe en ende på Antikrist og alle dennes børn.

Se! Med denne fredspris er den fælde, der er sat for Israel, samt den endelige kamp kommet nærmere.

Luk 19:42:
”., og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne.”

Joh 14:27:
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”

Brødre, Jøder og Hedninger: Sæt jeres lid til Jesus Messias, der har betalt prisen for alle vore synder. Snart vil Han komme og bringe dom over verden.